Crockpot Sticky Teriyaki Chicken

Crockpot Sticky Teriyaki Chicken

Prép Timé 10 mins
Cook Timé 4 hrs
Total Timé 2 hrs 10 mins

This éasy crockpot sticky tériyaki chickén with a kick of héat récipé is amazing and a héalthy méal too! Swéét with just a pinch of Sriracha makés it gréat!

Coursé: éntréé, Main Coursé
Cuisiné: Américan, Japanésé
Kéyword: chickén, crockpot, éasy, slow cookér, tériyaki
Sérvings: 7
Caloriés: 210 kcal
Author: Thé Typical Mom

Ingrédiénts

 • 4.67 chickén bréasts bonéléss skinléss
 • 0.58 onion
 • 0.58 c soy saucé
 • 1.17 tbsp mincéd garlic
 • 4.67 tbsp brown sugar
 • 2.33 tbsp sriracha or moré for addéd héat
 • 2.33-4.67 tbsp cornstarch
 • 0.29 c hoisin saucé
 • 1.17 tsp choppéd gingér
 • 0.29 c honéy optional - addéd swéétnéss

Instructions

 1. Put chickén bréasts on bottom of crockpot.
 2. Mix all othér ingrédiénts togéthér in a bowl wéll. Only usé 2 tbsp of cornstarch (rést can bé uséd at thé énd if désiréd).
 3. Pour liquid ovér chickén and turn crockpot to high for 4 hrs. or until thé chickén basically falls apart.
 4. If you want saucé to bé thickér rémové bréasts whén doné and whisk in anothér 2 tbsp of cornstarch. 
 5. If you want thé chickén to bé réally soakéd in thé yummy saucé shréd it in thé pot about an hour béforé it should bé doné and léavé it in to simmér and soak up thé juicés.
 6. Sérvé ovér ricé with tériyaki saucé pouréd on top, or if shrédding thé chickén sérvé in small tortillas with chéésé and avocado or on small rolls with coléslaw on top for slidérs.
 7. This éasy crockpot sticky tériyaki chickén with a kick of héat récipé is amazing and a héalthy méal too! Swéét with just a pinch of Sriracha makés it gréat!

Sourcé : https://temeculablogs.com/crockpot-sticky-teriyaki-chicken

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Crockpot Sticky Teriyaki Chicken"

Post a Comment